Witamy na stronie Klubu Turystów Górskich i Narciarzy Watra PTTK w Głogowie!
Ciekawostki regionalne
 • Głogów: Stare Miasto, Zamek Książąt Głógowskich, Kolegiata NMP, Fortyfikacje, Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

 • Bytom Odrzański: Rynek, Kościół św. Hieronima, Kościół poewangelicki i cmentarz

 • Dalków: Zespół Pałacowo-parkowy z folwarkiem, Dendrofarma, Góra św. Anny.

 • Kurów Wielki: Kościół Jana Chrzciciela, liczne nagrobki

 • Szczepów: zespół pałacowo-parkowy

 • Grodziska plemienia Dziadoszan na Górze Dalkowskiej, ośrodki kultu na Kowalowej Górze oraz Górze Jajo

 • Brzeg Głogowski: kościół późnoromański

 • Jakubów: ośrodek kultu św. Jakuba Apostoła i rezerwat przyrody "Buczyna Jakubowska"

 • Jerzmanowa: pałac z folwarkiem i parkiem, kościół Wszystkich Świętych, pomnik aut. Z. Frąckiewicza "Ludziom Ziemi" z 1985 r.

 • Obiszów: grodziska plemienne Dziadoszan, rezerwat przyrody "Uroczysko Obiszów" z wyznakowaną ścieżką przyrodniczą

 • Grodowiec: ośrodek kultu maryjnego, Sanktuarium Matki Boskiej Grodowieckiej w kościele św. Jana Chrzcicela, na wzgórzu Winnica - kalwaria. Węzeł szlaków turystycznych, ścieżka dydaktyczna

 • Grochowice: miejscowośc związana z osobą Edwarda Stachury uwieczniona w powieści "Siekierezada", miejsce spotkań z poezją śpiewaną "Stachuriada" (lipiec)

 • Kotla: zespół pałacowo-parkowy, gdzie odbywają się coroczne międzynarodowe warsztaty filmowe